Odla tillsammans – en ny satsning

Kom närmare varandra genom att odla – tillsammans. Stadsdelen tror att projektet i Bredäng bara är början.

Det började som ett medborgarförslag. Ett gäng kvinnor ville odla upp 200 kvadratmeter grönmark vid Trissans lekpark – tillsammans med andra.

I april fick man grönt ljus, nu är man i gång med odlingen och den 23 augusti ska man vara en del av stadens Parkernas dag.

– Det här handlar om gemenskap, oavsett ålder och kultur, och om att öka medvetenheten om nyttan av närodling, säger Lisa Lidgren i stadsodlarkollektivet Areal 127.

Medlemmarna får plantera precis vad de vill, bara de berättar vad. Gemensamt ansvarar de för att vattna och rensa ogräs. Gemensamt kommer de fram till vad de ska göra med skörden.

– Det kan ju säljas till handlare, vi kan anordna någon skördedag eller så får man plocka det själv, säger Lisa Lidgren.

Jan Jönsson (FP), ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd, tror att detta bara är början på trenden.

– Vi har ju ett första försök uppe på Skärholmsterrassen som blivit väldigt uppskattat. Människor kommer ut och tryggheten stärks. Det har funnits funderingar om ytterligare odlingar på grönytan bredvid Bredängs centrum. Jag tror det hade blivit ganska trevligt, jag bor själv där.

Vad krävs för att få dra igång ett odlingskollektiv?

– Att man bildat förening, det måste finnas en kontinuitet. Oron vi har är ju att intresset ploppar upp och sedan bara dör ut.

Stadsodlingen vid Trissans lekpark ska göra att människor närmar sig varandra, hoppas kvinnorna bakom projektet.

FOTO: Lisa Lidgren/Privat

Människor kommer ut och tryggheten stärks.