Odla tomater på husets tak

Botkyrka ska bli först i landet med stora växthus i höghusområden.

En tänkbar placering är husens tak där hyresgästerna kan odla året runt.

Om ett par år är tanken att de stora växthusen ska finnas på plats i något bostadsområde i Botkyrka. Under hösten kommer boende att kontaktas för att höra om de är intresserade av odling.

– Botkyrkabyggen har diskuterat både Alby och Norsborg. Men ännu är inget bestämt, säger docenten och projektledaren Annika Carlsson-Kanyama från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

I växthusen ska odling ske året om.

Så man ska kunna odla tomater i januari?

– Ja, det ska man kunna, säger Annika Carlsson-Kanyama.

Kanske kommer det också att finnas någon form av öppen plats i växthusen.

– Tänk att sitta och titta ut över snötyngda nejder mellan sina bananplantor, säger hon.

I Göteborg har det uppstått lokala marknader i närheten av stadsodling utomhus.

– Vi vill skapa motsvarande, men året runt. Det vore inte helt fel att kunna gå till Norsborgs centrum och handla närodlade tomater en lördag i februari, säger Annika Carlsson-Kanyama som själv bor i området.

En tanke är att bygga växthusen på befintliga hustak. Botkyrkabyggen är en av aktörerna i projektet.

– Men man kan också tänka sig att bygga växthus i anslutning till exempelvis tvättstugan.

I ett avslutat forskningsprojekt som drivits av KTH har man även laborerat med odling inomhus med hjälp av lampor.

– Några kanske vill ha en odlingsvägg hemma i lägenheten också, säger Annika Carlsson-Kanyama.

Utöver Botkyrka är även Malmö först ut.

Förhoppningen med odlingen är inte bara miljömässig, utan även att göra miljonprogramsområden mer attraktiva och att människor ska mötas genom odlingen.

– Det här ska bli exempel på hur man kan öka boendekvalitén i miljonprogramsområden, säger Annika Carlsson-Kanyama.