Odling ska få folk att flytta från stan

Fler kolonilotter på Östermalm ska göra att fler får upp ögonen för landet – och flytta från stan.

Det hoppas Vänsterpartiet.

Det är Stora Skuggans kolonilotter som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna i stadsdelsnämnden nu vill utöka. I dag finns 88 tomter tillgängliga för odling där, men fler ska till enligt förslaget.

– Jag kan inte svara på exakt hur många som ska byggas, det måste man titta närmare på. Men det är stort område som är för dåligt utnyttjat, säger Berit Bornecrantz Dias (V), ledamot i Östermalms stadsdelsnämnd.

Vänsterpartiet är emot en centralisering till storstaden och hoppas att fler kolonilotter ska öka intresset för odling och i förlängningen göra att fler flyttar från stan ut på landet.

– De som bor trångt och inte har sommarstuga behöver kontakt med naturen. Att få odla sin egen mat ger större medvetenhet och binder samman landet och staden, säger Bornecrantz Dias.

Hon menar att kolonilotterna är ett svenskt kulturarv och att Stockholm måste fortsätta ha sina gröna områden. Lotterna skulle dessutom kunna fylla en funktion med tanke på dagens bostadsbrist.

– Det är en experimentell tanke att man skulle kunna bo där, men man skulle kunna få fler sängplatser. Om inte så skulle de som bor i ettor i stan må bra av att kunna bo i kolonilotterna under perioder, säger Bornecrantz Dias.

Miljöpartiet har inte undertecknat skrivelsen till nämnden, men har även de tidigare önskat att fler områden på Östermalm ska användas för att odla grönsaker och andra växter.

– Staden blir grönare då och det är dessutom ett bra sätt att göra vissa områden som inte är särskilt attraktiva i dag mer populära, säger Stefan Nilsson (MP).

Och att det finns ett intresse för stadsodling råder det inget tvivel om. Runt om i innerstan dyker odlingar upp, och i nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden kommer odlande att uppmuntras.

– Vi ser gärna att boende odlar på hus, på gårdar och övrig mark och exempelvis planeras det för växthus på tak, säger Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden, som har ett ökat odlingsintresse med i beräkningarna.

– Jordmånen i stadens mark kommer att vara så ren att odling kan ske men det måste naturligtvis ställas mot allt annat som boende och besökare vill ska hända i stadsdelen.