Odlingslådor ska få fler att odla grönsaker själva

Snart ska det bli möjligt för Huddingebor utan egen trädgård eller odlingslott att på ett enkelt sätt kunna odla grönsaker i odlingslådor.
Snart ska det bli möjligt för Huddingebor utan egen trädgård eller odlingslott att på ett enkelt sätt kunna odla grönsaker i odlingslådor.
Stadsodling finns redan i flera kommuner. Nu är det Huddingebornas tur att lättare kunna odla sin egna grönsaker.

I flera av landets kommuner finns många exempel på framgångsrika stadsodlingsprojekt. I Tyresö till exempel har invånarna fått odlingslådor eller pallkragar att odla i och ställa på kommunal mark.

Nu har turen kommit till Huddinge. Miljöpartiet väckte en motion i ämnet för ett år sedan och på måndag om drygt en vecka väntas ett enigt kommunfullmäktige ge natur- och byggnadsnämnden i uppdrag att hitta en lämplig plats att genomföra ett pilotprojekt för stadsodling.

– Vi vill ge fler möjlighet att odla själva. Främst är det riktat till områden med flerfamiljshus och Flemingsberg eller Vårberg kan vara ett bra exempel att börja i om de boende vill, säger Marica Lindblad (MP).

Det finns redan flera koloniområden i kommunen, men med odlingslådor vill man förenkla för fler att odla, och gärna nära sin bostad.

– Med odlingslådor kan man odla i mindre skala, och då kan man enkelt nyttja ytor som inte redan används nära sitt bostadshus. Det kan vara på en gemensam gård till exempel, säger Lindblad.

Tanken är att projektet ska dra i gång så snart som möjligt nu i vår.

Det finns redan privata initiativ i kommunen som har hoppat på stadsodlingstrenden. Ett exempel är en bostadsrättsförening i Sjödalen som just nu byggs och där ingår en odlingslåda till varje lägenhet.

Fakta

Ett framgångsrecept

I Tyresö drivs ett projekt i samarbete mellan kommunen, Tyresö trädgårdssällskap och Tyresö naturskyddsförening. Under 2014 lånades 60 odlingslådor ut, och under 2015 ytterligare 40.

Källa: Tyresö kommun