Odlingsnamn på ny gata och torg i Hallonbergen

namn gator Hallonbergen
Här kommer Fredens torg och Odlingsgatan att ligga.
Gatan och torget mellan mellan Östra Madenvägen och Rissneleden får namnen Odlingsgatan och Fredens Torg.

I veckan fick den blivande ny gatan och det lilla torget i norra Hallonbergen, i närheten av stadshuset, sina namn.

Kvarteret heter Purjolöken och gatorna har därför passande nog fått namn efter grönsaker.

Utgångspunkten för de nya namnen är att de ska knyta an till tidigare gårdsnamn och verksamheter, och just här har det odlats olika typer av grödor.

Den nya lilla gatan som kommer att gå mellan Östra Madenvägen och Rissneleden får namnet Odlingsgatan. Det blivande lilla torget i området får namnet Fredens torg efter det gamla gårdsnamnet Freden.