Oeniga om syskonförtur – omröstning avgör

L och KD vill återinföra syskonförturen, men M håller inte med.
L och KD vill återinföra syskonförturen, men M håller inte med.
Per Altenberg (L) driver på för att återinföra syskonförturen i Sollentuna.
Per Altenberg (L) driver på för att återinföra syskonförturen i Sollentuna.
L och KD vill återinföra syskonförturen i Sollentuna – men M håller inte med.
Imorgon avgörs den omstridda frågan med omröstning i barn- och utbildningsnämnden.

I somras kom ett efterlängtat besked för alla anhängare av syskonförtur till förskoleklass och grundskola. Förvaltningsrätten i Stockholm slog nämligen fast att Sundbybergs återinförande av syskonförtur inte stred mot skollagen.

Sedan dess har Liberalerna i Sollentuna drivit på för att även Sollentuna ska återinföra det system som avskaffades så sent som 2015.

– Vi märker att det finns en stark önskan hos föräldrar i Sollentuna. Det är mer praktiskt för familjerna och leder till mindre trafik och mindre trängsel, sa Per Altenberg (L), ledamot i barn- och ungdomsnämnden till Mitt i Sollentuna i augusti 2017.

På tisdag ska frågan upp på nämnden igen.

Liberalerna och Kristdemokraterna kommer att lägga ett gemensamt förslag om att ta fram nya skolvalsregler i kommunen – regler som innebär att syskonförtur prioriteras högre än kriteriet relativ närhet.

Men de har inte fått Moderaterna med sig i den här frågan.

– Det är tråkigt att vi inte har kunnat komma överens, vi har verkligen kämpat för det här. En klar majoritet av länets kommuner har landat i samma slutsats som vi inom L och KD: att det går att tillämpa syskonförtur utan att bryta mot lagen, säger Per Altenberg.

Barn- och ungdomsnämnden har 11 ledamöter, och för att få majoritet för sitt förslag behöver L och KD, som har två ledamöter vardera, skrapa ihop två röster till.

Utöver Moderaternas tre röster återstår två röster från Socialdemokraterna och en vardera från Miljöpartiet och Vänsterpartiet.