Oenighet gör det svårt att stoppa NCC:s avfallsplaner

Lindalenborna Linda Esperstrand och Sari Andersson får stöd av Christer Holmberg och Jan-Olof Persson i Lindalens egnahemsförenings styrelse. De tycker att politikerna och tjänstemännen borde ha kunnat hitta en lösning redan för två år sedan.
Lindalenborna Linda Esperstrand och Sari Andersson får stöd av Christer Holmberg och Jan-Olof Persson i Lindalens egnahemsförenings styrelse. De tycker att politikerna och tjänstemännen borde ha kunnat hitta en lösning redan för två år sedan.
NCC jobbar vidare med sina planer på lagring av bygg- och rivningsavfall i det skövlade skogsområdet nära villorna i Lindalen.

Nu sätter grannarna sitt hopp till Tyresös politiker, som vänt sig till Stockholms stad för att hitta en lösning. Men parterna står långt ifrån varandra.

I februari fick NCC Roads grönt ljus av Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd att mellanlagra och hantera miljöfarligt bygg- och rivningsavfall på den skövlade marken mellan villorna i Lindalen och Tyresövägen.

För grannarna i Lindalen kom beskedet att NCC var på gång igen som en chock.

– Vi trodde att Tyresös och Nackas politiker höll på att förhandla med Stockholms stad om marken, säger Sari Andersson, en av grannarna.

Ända sedan september då hon fick reda på att NCC åter ansökt om att få bedriva miljöfarlig verksamhet på marken har hon mejlat, ringt och försökt få svar på vad som händer.

– Det här påverkar ju oss enormt. Det kommer att vara bullrande lastbilar som kör här på Grustagsvägen – in och ut. Avfallet kan leda till lukt och ohyra och vi vet inte vad det är som hamnar i marken. Vi tänker också på brandrisken och om vi kan få i oss skadlig rök om det börjar brinna. Nu måste vi överklaga det här beslutet, säger hon.

Tyresö kommun har känt till NCC:s planer sedan slutet av mars 2014.

Sedan dess har kommunen sagt sig jobba för en lösning, dock utan resultat.

– Givetvis har vi nu överklagat Nacka kommuns godkännande av NCC:s planer. Vi vill få NCC utkastade. Vi har värderat marken och är beredda att betala 37 miljoner kronor, helst i morgon. Men Stockholms stad sköter det här bedrövligt dåligt, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande i Tyresö.

Tyresö kommuns strategi är att NCC i stället ska använda den gamla stenkrossplatsen vid Gudöbroleden i Skrubbatriangeln – en redan iordningställd asfaltyta, som även den tillhör Stockholms stad.

Marken vid Tyresövägen skulle då kunna användas till verksamhet som invånare i samtliga tre kommuner skulle kunna dra nytta av.

– Det här är ju ett fantastiskt skyltfönster och Tyresös entré. Det skulle till exempel kunna vara en idrottsanläggning, en brandstation eller en företagspark, säger Fredrik Saweståhl.

Parterna ser dock ut att stå långt ifrån varandra, både när det kommer till pris och hur man ska lösa NCC:s behov av mellanlagringsplats för sitt avfall. Enligt Sefan Ams på Stockholms stads fastighetskontor är marken värderad till 100 miljoner kronor. Och den ansvarige politikern i Stockholm, Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden, bekräftar att kommunernas åsikt om vad marken är värd skiljer sig åt. Han säger också att inga beslut kan fattas om marken i Skrubbatriangeln innan en detaljplaneprocess för marken kommit i gång till våren.

– Innan detaljplaneprocessen i Skrubbatriangeln kommit längre är det inte aktuellt att arrendera ut mark i området, säger han.

Tyresös högste politiker, Fredrik Saweståhl, säger att han är medveten om att Stockholm och Tyresö står långt ifrån varandra i båda frågorna.

– Men vi kommer att göra allt för att få Stockholm att förstå att de inte kan göra så här mot sina grannar, säger han.