Oenigt om Östermalm har blivit skräpigare

Har Östermalm blivit skräpigare? Åsikterna går isär.
Har Östermalm blivit skräpigare? Åsikterna går isär.
Oppositionen tycker att Östermalm har blivit skräpigare och vill se åtgärder. Men stadsdelsförvaltningen håller inte med – utan pekar på att de boende är mer nöjda med ordningen än tidigare.

Det är Moderaterna och Liberalerna i Östermalms stadsdelsnämnd som skickat in en skrivelse där man påpekar att stadens ambitioner för att minska klotter har sänkts de senaste åren och att stockholmarnas betyg över den generella renhållningen ska ha sjunkit. Man undrar därför hur skräpet och klottret ska minska i stadsdelen.

Men stadsdelsförvaltningen håller inte alls med om bilden. Visserligen upplever även förvaltningen att klottret har ökat i parkerna på Östermalm. Och dessutom svarade många östermalmare i den senaste medborgarenkäten 2015 att man tycker att det tar längre tid att få bort klotter från gatorna än under tidigare år. Detta trots att 24-timmarsregeln, som innebär att allt klotter ska bort inom ett dygn, fortfarande gäller.

Men stadsdelsförvaltningen pekar samtidigt på att de boende på Östermalm i större utsträckning än tidigare upplever stadsdelen som renare, att de är nöjdare med hur parkerna sköts. Och att östermalmarna överlag är mer nöjda med renheten än vad stockholmarna i stort är.

Moderaterna och Liberalerna frågar i skrivelsen också förvaltningen om det finns tillträckligt med skräpkorgar i stadsdelen. Det gör det enligt förvaltningen, men man kommer att satsa ännu mer på solcellsdriva och större korgar som komprimerar skräpet. De korgarna finns i dag i Hjorthagsparken, Humlegården och Tessinparken. Men under 2017 kan även fler parker få korgarna.

Förvaltningen pekar också på satsningen under 2016 där sopsorteringskärl satts ut i Tessinparken, Humlegården och Gustaf Adolfsparken.

Så vem har egentligen rätt? Vad tycker du – har Östermalm blivit skräpigare eller renare? Melja reporter: olle.anrell@mitti.se