Lans och Saab oense om vem som vunnit patenttvist

En skiljedom som meddelades i tisdags, och som inte är offentlig, slår enligt parterna fast vilken royalties Saab ska betala Håkan Lans bolag GPC.
En skiljedom som meddelades i tisdags, och som inte är offentlig, slår enligt parterna fast vilken royalties Saab ska betala Håkan Lans bolag GPC.
Håkan Lans, uppfinnare och bosatt i Nacka, har vunnit en delseger mot Saab.
Men försvarskoncernen ger rakt motsatt besked, och utropar sig som vinnare i processen.

En skiljedom som meddelades i tisdags, och som inte är offentlig, slår enligt parterna fast vilken royalties Saab ska betala Håkan Lans bolag GPC.

Men parterna har rakt motsatt uppfattning om vad skiljenämnden egentligen har kommit fram till.

Patentstriden har pågått i 15 år, och rör miljardbelopp.

Enligt Håkan Lans bolag GPC har Saab struntat i att betala mycket stora belopp för tekniken bakom AIS, ett system för navigering av flygplan och fartyg.

Saab använder tekniken och enligt Svenska Dagbladet började försvarskoncernen 2004 sluta att betala royalites för tekniken till upphovsmannen Håkan Lans bolag GPC.

En skiljedom som meddelades i tisdags, och som inte är offentlig, slår enligt parterna fast vilken royalties Saab ska betala GPC. Håkan Lans och Saab har rakt motsatt uppfattning om vad skiljenämnden egentligen har kommit fram till.

Enligt Svenska Dagbladet måste Saab nu låta Håkan Lans revisorer få inblick i Saabs bokföring för att kunna värdera exakt hur stora intäkter försäljningen av tekniken AIS har genererat. Enligt SvD avslog skiljenämnden även Saabs krav att royaltynivå skulle sänkas från 10 procent till 3 procent.

I SvD:s intervju säger Håkan Lans att beloppen det handlar om är ”miljardbelopp och däröver, en bedömning som enligt Lans bland annat kommer från Saabs årsredovisning 2008.

Håkan Lans säger till Mitt i Nacka:

– Det är belopps för försäljningen, ja. Men vad som ska betalas krävs en revision för att fastställa, att man tittar på fakturor.

Håkan Lans säger till Lokaltidningen Mitt i Nacka att han är nöjd med utgången i skiljenämnden, men han räknar inte med att striden är över. Håkan Lans säger också att han tycker att det är ”förfärligt trist” att rättsprocessen pågått och under så lång tid.

– Jag tycker att det är bra och är nöjd, den ger klarhet. Men det är beklämmande att det behövts en rättsprocess som pågått år efter år. Man borde kunna lägga resurserna på annat arbete.

Processen med Saab kommer att fortsätta, tror Håkan Lans:

– Ja, det kommer att fortsätta på det här sättet, det är trist.

På försvarskoncernen Saab ger presschefen Sebastian Carlsson, en rakt motsatt bild av vad skiljenämndens har kommit fram till. I själva verket är det Saab som har vunnit, enligt Sebastian Carlsson:

120813-061-ed%20sebastian%20carlsson_

Sebastian Carlsson.

– Skiljenämnden avslår samtliga yrkanden och går på vår linje om royalties. Vi har redan betalat mer royalties än vi har behövt, säger Sebastian Carlsson.

Enligt Sebastian Carlsson framgår det även av skiljenämndens dom att Håkan Lans bolag ska stå för kostnaderna för rättsprocessen.

Enligt Sebastian Carlsson är rättsprocessen nu avslutad, åtminstone för Saabs del:

– Inget mer från oss, säger Sebastian Carlsson.

Mitt i Nacka har pratat med Håkan Lans igen, efter intervjun med Saabs presschef. Håkan Lans står fast vid sin version:

– Det är 280 punkter som gås igenom i skiljenämndens beslut och det går att plocka plus och minus ur det. Det som är garanterat är att royaltyn är tio procent, inte tre procent som Saab önskat, säger Lans.

Skiljenämnden är en nämnd som satts upp mellan parterna och beslut som nämnden meddelar är inte offentliga. Det gör att utomstående inte kan ta del av besluten.