Offentlig konst står och förfaller

Konstnären Gun Lindblad tycker att det är märkligt och dåligt att konsten har fått en så undanskuffad plats i Huddinge de senaste åren. I höstas lämnade hon därför in ett medborgarförslag för att väcka liv i den frågan.
Konstnären Gun Lindblad tycker att det är märkligt och dåligt att konsten har fått en så undanskuffad plats i Huddinge de senaste åren. I höstas lämnade hon därför in ett medborgarförslag för att väcka liv i den frågan.
I tunneln vid Grillpalatset i Huddinge centrum är kaklet som Acke Oldenburg utsmyckat nedklottrat och smutsigt och delar av plattorna är förstörda.
I tunneln vid Grillpalatset i Huddinge centrum är kaklet som Acke Oldenburg utsmyckat nedklottrat och smutsigt och delar av plattorna är förstörda.
Damen med hunden, en staty i stålplåt av Rolando Perez, i Flemingsberg är igengrodd med smuts.
Damen med hunden, en staty i stålplåt av Rolando Perez, i Flemingsberg är igengrodd med smuts.
Olle Baertlings tre meter höga skulptur XUM i Flemingsberg flagar färg,
Olle Baertlings tre meter höga skulptur XUM i Flemingsberg flagar färg,

Trasigt, smutsigt och bortglömt. Offentlig konst i Huddinge förfaller, menar konstnären Gun Lindblad, som genom ett medborgarförslag har väckt liv i frågan.

– Det är en skatt som går till spillo, säger hon.

Snart fattas beslut om hur den offentliga konsten ska bevaras bättre och hur ny konst ska komma till.

På många håll i kommunen finns offentliga konstverk som står och förfaller. I Flemingsberg är Damen med hunden, en staty i stålplåt av Rolando Perez, igengrodd med smuts. Ett stenkast längre bort står Olle Baertlings tre meter höga skulptur XUM och flagar färg, och i Myrstuguberget har flera klinkerplattor ramlat av Acke Oldenburgs murar. Det här är några exempel på eftersatta konstverk, på en lista som kan göras lång.

– Konsten hålls inte efter som den borde och många konstverk är skadade. Det är flera som har uppmärksammat detta och kontaktat oss. Det finns ingen inom Huge som tar ansvar för underhållet och det funkar inte, säger Håkan Bull, ordförande i Huddinges konstnärsförening.

Greger Nilsson, förvaltningschef på Huge, vill inte hålla med om att konsten är eftersatt.

– Visst kan det vara så att den konsttradition som tidigare fanns inom Huge inte har ärvts av någon, men jag vill nog påstå att vi sköter den konst vi har precis som vi sköter alla andra delar av fastigheterna, säger han.

Henrik Örneblad, Huges affärsområdeschef i Flemingsberg och ansvarig för konsten där, är medveten om det eftersatta skicket på en del konst i området.

– Vi har koll på att det bör göras något åt vissa konstverk. Vi gör inventeringar, kanske inte på årlig basis men då och då, där man bedömer konstverkets skick och om något bör åtgärdas, säger han.

Ett förslag på att förbättra underhållet och regelmässigt köpa in ny konst är just nu ute på remiss. Beslut om att införa den så kallade enprocentsregeln i Huddinge, där en procent av budgeten vid ny-, om- eller tillbyggnationer av fastigheter eller infrastruktur ska gå till konstnärlig utsmyckning, väntas tas i april eller maj.

Det var i höstas som det väcktes liv i den frågan efter ett medborgarförslag från konstnären Gun Lindblad.

– Låter man konsten förfalla tar snart annan förstörelse i området vid. Men om fastighetsägaren visar att den bryr sig om miljön där människor bor och rör sig, så ökar trivseln och man bryr sig om sitt område. Kultur är en drivkraft i utvecklingen av samhället, säger hon.

Vibeke Bildt (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, anser också att konsten underhålls dåligt och är positiv till enprocentsregeln. Hon menar att i den regeln måste just underhåll ha en framträdande roll, inte bara införskaffandet av konsten.

– Det är kapitalförstöring att man låter konsten förfalla. Det finns behov av att räta ut gångarna i det och jag tror att det kommer att förbättras med regeln. Jag har svårt att se att den inte går igenom. Bra kultur som man konfronteras med i vardagen betyder mycket för invånarna, säger hon.

Beslutar kommunstyrelsen att införa regeln ska den utredas vidare under året och gälla från 2017.

Fakta

Konst flyttas runt eller försvinner

Det kommunala fastighetsbolaget Huge äger konsten i och omkring de fastigheter de förvaltar.

På allmän plats äger i regel kommunen konsten, med vissa undantag som till exempel Huddinge centrum.

Huddinge konstnärsförening protesterade nyligen mot Huges sätt att hantera konsten i centrum. När den nya markbeläggningen skulle läggas i centrum så flyttades flera av skulpturerna från sina ursprungliga platser och flera hamnade på mindre publika ytor.

Exempelvis lyfte konstnärsföreningen fram Asmund Arles staty Flickan med ringen, som i stället för den tidigare centrala placeringen i gången upp mot Forelltorget, nu står i samma område men i en rabatt under ett träd.

En del konst har medvetet plockats ner, exempelvis Johan Petterssons grodmålning i centrum. Annan konst har stulits eller på annat sätt försvunnit. Två färska exempel är en del ur Linnéa Jörpelands skulpturserie för Östra Gymnasiet samt Petter Helsings keramikhare i Folkets hus.