Mer offentlig konst på gång i västerort

Vällingby centrum
Vällingby centrum ska få tillbaka ett konstverk - som också är en klätterställning.
När staten satsar på konst är Hässelby den enda stadsdelen i staden som har fått pengar för ändamålet.
Nya regler ska dessutom lägga högre krav på offentlig konst vid markanvisning.
Men först: Vällingby centrum får tillbaka klätterkonst.

Under åren som kommer lär det dyka upp fler offentliga konstverk i stadsdelsområdet. Detta i och med att fler bostäder planeras i Hässelby-Vällingby. En procent av byggherrarnas byggbudget måste, enligt enprocentsprocentsregeln, gå till konstnärlig gestaltning.

Högre krav på konst vid markanvisning

Detta gäller för stadens bolag, förvaltningar och byggherrar, men nu är en expandering på gång. Staden planerar att villkora markanvisningarna mot att även privata byggherrarna investerar i konst.

– Vi håller på att ta fram ett ärende kring 1-procentsregeln. Vi tänker göra en pilotstudie där vi lägger fram ett krav på byggherrarna att avsätta en summa till offentlig konst när vi ger markanvisningar, säger Roger Mogert.

”Numera är det lätt att få bra konstnärer att ställa upp.”

För Mårten Castenfors är det en demokratisk fråga att låta konst få ta plats i offentligheten. Man ska inte behöva gå in i ett galleri för att komma i kontakt med konst – den ska finnas tillgänglig för alla.

– Numera är det lätt att få bra konstnärer att ställa upp. Det har funnits perioder då det har varit ute att göra offentlig konst, men så är det inte nu. Många konstnärer tycker att det är skojigt och viktigt, säger Mårten Castenfors.

I västerort finns redan en hel del offentlig konst, bland annat genom bostadsbolagen försorg. En del, men långtifrån allt, har kommit på plats genom 1-procentsregeln.

Ny konstscen i Hässelby

Ett exempel på en konstsatsning som inte har sin grund i regeln är Statens konstråd projekt ”Konst händer”. Hässelby är en av 15 platser i landet som har valts ut. Och här blir den offentliga konsten inte bara fysisk.

– Det är en grupp på fyra tjejer och fyra killar från föreningen Rådet av enade kreoler som jobbar tillsammans med två konstnärer. Just nu har de workshops för att pröva sig fram och ta reda på vad en scen för det egna berättandet kan vara och hur det kan se ut, säger Joanna Zawieja, projektledare på Statens konstråd.

Klätterställning gör comeback

Något annat som är på gång är att Välllingby centrum ska få tillbaka konstverk som tidigare funnits här. Det är konstnären Ingegerd Harvards skulptur, som också fungerar som klätterställning, som ska komma tillbaka till centrum. Den togs bort i samband med renoveringen av centrum.

– Det är trafikkontoret som har den nu och så fort trafikkontoret har gjort i ordning den ska vi återmontera den, säger Rikard Lindegren, Vällingby citys centrumchef.