Offer för halkan kräver ersättning

Isiga och hala gator fick flera personer att ramla och skada sig den gångna vintern. Nu har fem Lidingöbor krävt kommunen på skadestånd för sina halkskador.

Med tanke på de två föregående vintrarna var den gångna vintern mild och snöfattig. Trots det inträffade under vintern ett antal halkolyckor där folk föll så illa att de blev skadade och fick uppsöka läkare. Totalt har fem personer ställt ekonomiska anspråk på Lidingö stad eftersom de föll på kommunägd mark. De hävdar att staden ska sanda på kommunens mark och därför bär ansvaret.

En kvinna som vill vara anonym berättar för Lokaltidningen Mitt i hur hon i vintrasväntade vid en busshållplats i Bodal när olyckan inträffade.

– Vid påstigningen halkade jag på den osandade trottoaren och slog mig illa. Det var fruktansvärt halt. När jag sedan satte mig på bussen så rann blodet från armbågen innanför jackan.

Hon slog i ryggen, huvudet och vänstra armbågen. När hon dagen efter uppsökte vårdcentralen påpekade läkaren att såret på armbågen var så djupt att det borde ha blivit sytt redan samma dag.

En annan kvinna berättar att hon i februari halkade och bröt armen utanför en förskola när hon precis hämtat sitt barnbarn. Hon har också krävt staden på skadestånd.

Joakim Forsell, gatu- och trafikchef på tekniska kontoret, säger att skadestånd dock inte brukar betalas ut.

– Det är väldigt sällan de får rätt. Jag har jobbat här i två år och under den tiden har inga pengar betalats ut, säger han.

När Lidingö stad får in anmälningar från privatpersoner kontrolleras om platsen i fråga var sandad och om olyckan skedde på kommunal mark. Därefter skickas alla uppgifter till stadens försäkringsbolag, som därefter kommer med ett beslut.

Fakta

Anmälningar

I fjol anmälde elva personer, som skadat sig, kommunen för dålig sandning.

Den gångna vintern har fem personer kommit med ersättningskrav.

Ingen av de personer som krävt skadestånd har fått några pengar under de senaste två åren.