Officer sköt skarpt – får löneavdrag

BERGA Officeren sköt ett vådaskott med tjänstepistolen mitt i natten den 20 maj i år på ett fartyg vid basen Berga.

Skottet avfyrades från hyttsängen och träffade taket.

Enligt officeren själv ska han ha haft pistolen under kudden och vådaskottet ska ha skett i sömnen.

Efter händelsen anmälde hans chef officeren till Försvarets personalansvarsnämnd eftersom officeren brustit i hanteringen av vapen vid vakttjänst. Nu får officeren 25 procents avdrag av daglönen i fem dagar.