Oförändrad hyra för Enskedespelet

Johanna Huss är konstnärlig ledare för Enskedespelet och regisserar även årets föreställning Alice i underlandet.
Johanna Huss är konstnärlig ledare för Enskedespelet och regisserar även årets föreställning Alice i underlandet.
Trafiknämnden backar helt från hyreshöjningar för Enskedespelet. Reglerna ska däremot ses över inför säsongen 2018.

Enskedespelets uppsättning av Alice i underlandet såg ett tag ut att vara hotad. Trafikkontoret ville höja hyran först till 500 000 kronor, och sedan till 115 000 kronor för att föreningen ska få vara i Margaretaparken under vårens tältspel. Senast föreningen satte upp en föreställning, 2014, betalade de 8 000 kronor i hyra för två månader.

Anledningen till den kraftiga hyreshöjningen är att Enskedespelet tidigare har klassats som lokalt evenemang, men i år har trafikkontoret ändrat beteckningen till kommersiellt evenemang.

Det här fick dock politikerna att reagera. Först lade Liberalerna en protestskrivelse. Sedan gick kulturborgarrådet Roger Mogert (S) ut och sa att föreställningen skulle räddas.

På torsdagen beslutade en enig trafiknämnd att avgiften för 2016 följer tidigare års beslut. Förvaltningen skriver dock att reglerna kan behöva ses över inför säsongen 2018.

”Enskedespelen är en värdefull verksamhet för Enskede och för många barn och vuxna i området. Det har nu visat sig att upplåtelsetaxan för Enskedespelen under de senare åren varit för lågt satt i relation till det markanspråk och tidsperiod som upplåtelsen innebär. Samtidigt tillför Enskedespelen stora värden. Utgångspunkten är alltid att staden ska göra korrekta bedömningar utifrån den beslutade upplåtelsetaxan. Men med tanke på tidigare beslut och att vi med så kort varsel kan riskera att en lång tradition av Enskedespel äventyras bör tidigare bedömningar gälla även i år. Inför kommande år är det däremot angeläget att nämnden medverkar till att staden och Enskedespelen tillsammans hittar stabila former för spelens framtid. En översyn av denna typ av verksamhets upplåtelseregler kan därför behöva genomföras inför säsong 2018.”