Oförändrad skatt nästa år VALLENTUNA Kommunalskatten i Vallentuna förblir oförändrad 2013. Åter kommer den att ligga på 31,08 kronor med fördelningen 18,98 kronor till kommunen och 12,10 kronor till landstinget. Enligt Vallentuna kommun fördelas en hundralapp av skatten till kommunen på följande vis: Pedagogisk verksamhet 59 kronor, vård och omsorg 30 kronor, infrastruktur fem kronor, fritid och kultur fem kronor och politisk verksamhet en krona. Nu kan du skida 18 kilometer

VALLENTUNA Just nu finns 18 kilometer spårade skid-spår i Vallentuna kommun fördelat på Össeby IP, Vallentuna IP och Vallentuna golfklubb.

Det längsta spåret finns på golfklubben och mäter 6,1 kilometer. Det kortaste spåret på 400 meter finns i Össeby.

Bredvid elljusspåret på Vallentuna IP finns förutom skidspåret packad snö så att man kan gå till fots i skogen.

Senare planeras även ett skidspår på Vallentunasjön.