Alice ofredad på Karolinska – nu svarar sjukhuset

Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Ofredandet ägde rum på Karolinska i höstas.
21-åriga Alice blev sexuellt ofredad av en manlig patient på Karolinska i Solna.
Karolinska har nu infört riktlinjer för hur patienter ska placeras – men det saknas rutiner för när personal ska larma polis vid misstanke om brott.

Efter Mitt i:s artiklar om 21-åriga Alice som blev sexuellt ofredad av en manlig patient på neurologavdelningen på Karolinska i Solna, beslöt Justitieombudsmannen, JO, att starta en utredning.

JO begärde svar från sjukhuset, bland annat kring om det finns riktlinjer för tillsyn och placering när patienter av olika kön placeras i samma rum.

Sjukhuset beklagar

I ett yttrande JO beklagar nu Karolinska det inträffade, rapporterar tidningen Vårdfokus.

Sjukhuset skriver att den anklagade mannen tidigare delat vårdrum med en annan kvinna, och eftersom han inte visat något avvikande beteende tidigare förutsågs ingen sådan risk.

Nya riktlinjer

Karolinska skriver också att man vidtagit flera åtgärder för att inte liknande händelser ska ske igen.

Bland annat gör man nu ronder en gång i timmen och har tagit fram riktlinjer för hur patienter ska placeras på avdelningen.

Polisanmälan dröjde

Alice, som egentligen heter något annat, var i Mitt i:s artikel kritisk till att sjukhuset inte polisanmälde händelsen omedelbart. Istället fick hennes pappa ringa polisen.

I svaret till JO konstaterar Karolinska nu att det saknas rutiner för när och hur polisen ska kontaktas om man misstänker att en patient utsatts för brott, skriver Vårdfokus.