JM ogillade Buteljgatan – ville stoppa namnet

Ordet butelj var oattraktivt ansåg JM, som ville att gatunamnet skulle ändras i Marievik.
Ordet butelj var oattraktivt ansåg JM, som ville att gatunamnet skulle ändras i Marievik.
Amforagatan däremot var tjusigare enligt JM. Det anspelar på ett kärl från antiken.
Amforagatan däremot var tjusigare enligt JM. Det anspelar på ett kärl från antiken.
Gatunamn kan väcka starka känslor.
Så var det när Buteljgatan i Marievik fick sitt namn.
Byggjätten JM tyckte att namnet klingade så negativt att man försökte stoppa det.

Karaffgatan gick bra, Vinodlargatan fungerade också. Men Buteljgatan rörde upp känslorna både hos JM och hos ett par privatpersoner som skulle flytta in i det nya bostadskvarteret i Marievik vid Liljeholmskajen.


Året var 2006 och Gunnar Landing på JM skrev till stadsbyggnadskontorets namnberedning för att försöka namnet ändrat. Orsak: JM ansåg att Buteljgatan hade en ”negativ klang”. Så negativ att det kanske skulle påverka försäljningen, enligt brevet: ”Vi har stämt av detta med bland annat säljpersonal som inte anser att ordet butelj har en attraktiv klang.”

JM förordade i stället Amforagatan, som anspelar på ett tvåörat kärl som användes av antikens greker, och som uppenbarligen ansågs tjusigare.

Men namnberedningen höll inte med, och lät Buteljgatan stå kvar. Och i dag säger sig projekteringsledaren Gunnar Landing knappt minnas diskussionen.

– Nej, det här hade jag förträngt. Men jag tror inte att jag själv hade nåra problem med Buteljgatan, det var nog säljavdelningen som var bekymrad, säger han till Lokaltidningen Mitt i.

Vad kunde då vara så negativt med namnet? Flera andra gatu- och kvartersnamn i området anknyter till Vin & Sprits tidigare verksamhet i området. Kanske, funderar Gunnar Landing, gjordes associationer till skalden Bellman som skildrar situationer med supande och buteljer.

Namnberedningen slog dock fast att det rörde sig om ett etablerat och värdeneutralt ord. Amforagatan skulle dock vara problematiskt på flera sätt, menade namnberedningen, dels för att amfora är ett obekant ord för många människor, dels för att det skulle kunna vara svårt med betoning och stavning.
Enligt Kristian Rosengren, tjänsteman i namnberedningen, är det ganska ovanligt att byggherrar och privatpersoner vill ändra gatunamn, Men det händer ibland.
– Vi hade ett exempel i Annedal, som är en del av Mariehäll i Bromma. Där har vi en kategori som anspelar på barnbokslitteratur, med namn från olika sagofigurer. Där var det någon som hade synpunkter på Krakel Spektakels gata. Det som framfördes var att barn som hade den adressen kunde bli mobbade i skolan, säger Kristian Rosengren.

Ytterligare ett exempel i Bromma kommer från Blackeberg, där en bostadsrättsförening ville ändra Blackebergsbacken till Mälarbacken.
– Det ligger väl nära till hands att tro att man ville höja statusen på kvarteret och tyckte att Blackeberg var lite för belastat. Men den här gatan ligger inte ens särskilt nära Mälaren, säger Kristian Rosengren.

När namnberedningen i särskilda fall föreslår att ett gatunamn ska ändras handlar det nästan uteslutande om praktiska bekymmer med namnet. I Hammarby sjöstad var man tvungen att ändra Jan Inghe-Hagströms torg, som fått namn efter områdets hyllade planchef.
– Alla trodde att han hette Jan-Inge i förnamn, men när de sökte på det fick de ingen träff, berättar Kristian Rosengren.
De boende klagade på att ingen hittade till deras gata, och namnet ändrades till Jan Inghes torg.
– Vi föreslog Hamntorget för att undvika fortsatta problem, men stadsbyggnadsnämnden gick alltså på en annan linje. Och så vitt jag vet har det funkat sedan dess.

Namnberedningen består av tio ledamöter med kompetens från en rad olika områden. Det är den här gruppen som funderar, diskuterar och lägger fram namnförslag till stadsbyggnadsnämnden.
Nya gatunamn anknyter ofta till en redan befintlig kategori av namn, eller så skapas en ny kategori med kopplingar till den aktuella platsen och dess historia.

Ibland kan det dock vara svårt. I kvarteret Kabelverket i Älvsjö, som ska bebyggas med närmare 1 800 bostäder, har namnberedningen gjort en djupdykning i LM Ericssons kabeltillverkning och funderat flera varv.
– Det får ju inte bli för tekniskt komplicerade namn, som Koaxialkabelgatan, men inte heller för generella eller diffusa. Någon utifrån föreslog Lingatan, efter linkabel. Men de flesta skulle nog tänka på tyg när de hörde det gatunamnet.

Kristian Rosengren vet att gatunamnen betyder mycket för människor och säger att namnberedningen tar sin uppgift på stort allvar.
– Gatunamn är inte bara adressbärare, utan väcker känslor och minnen. Dessutom har de en kulturhistorisk aspekt, som berättar något om platsen. Det är därför vi arbetar så målmedvetet och noggrant med det här. Det är ett stort uppdrag.

Fakta

Krakel Spektakel vållade debatt

Krakel Spektakels gata: Föräldrar menar att barn på adressen riskerar att mobbas i skolan.

Blackebergsbacken: Bostadsrättsförening vill ”rebranda” området genom gatunamnet Mälarbacken.

Jan Inghe-Högbergs torg: Det dubbla efternamnet blir för svårt – och boende klagar på att inga besökare hittar dit.

Anna Lindhs torg: Dåvarande finansborgarrådet Annika Billström (S) ville att Medborgarplatsen skulle byta namn till Anna Lindhs torg för att hedra den mördade utrikesministern. Men flera opponerade sig och så blev det inte. Nu är den tidigare Vintertullsparken uppkallad efter Anna Lindh.