Ögrupp skyddas av fler regler

Trafik Stora Nassa i södra skärgården är sedan tidigare skyddat som naturreservat och till stora delar som fågel­skyddsområde.

Från den 1 juni klassas ögruppen även som marint naturreservat och nya regler har tillkommit. Gränsen för tillåten hastighet har sänkts i de inre delarna av reservatet från 7 till 5 knop och det är förbjudet att släppa ut toalettvatten från båtar inom reservatsgränserna.