ohälsan lägst i länet

Danderyd Ohälsan i Danderyd är den statistiskt lägsta i länet. I maj i år var sjukpenningtalet i Danderyd 4,7 dagar. Det är en snittsiffra för antalet dagar med sjukpenning per person under en tolvmånaders period omräknat till hela dagar. Sjukpenningtalet i länet var i maj 8,8 dagar, vilket är en ökning med ungefär en dag jämfört med maj 2014. Även i Danderyd ökar ohälsan, sjukpenningtalet har stigit med 0,4.

I landet har sjukpenningtalet stigit det senaste året med cirka 1,2 dagar. I maj var siffran 9,9 dagar.