”Öka stöd till flyktingbarn”

SKARPNÄCK Miljöpartiet i Skarpnäck tycker att stadsdelen kan göra mer för de ensamkommande flyktingbarn som kommer till stadsdelen.

Man hänvisar till de stora problem med handläggning, samordning, riktlinjer och omhändertagande som man upplevt i stadsdelen.

Nu föreslår partiet att stadsdelen tillsammans med andra berörda stadsdelar, socialnämnden och myndigheter tar fram gemensamma och tydliga riktlinjer för att på bästa sätt stödja ensamkommande flyktingbarn.