ANNONS

Ökad kontroll av vårdpersonal

Äldre ska känna sig tryggare när de får vård. Därför vill Moderaterna i Botkyrka att belastningsregistret ska kontrolleras för alla som anställs inom äldreomsorgen.
ANNONS

– Samma principer tillämpas redan när man arbetar med barn. Men i dag finns det ingen sådan policy för dem som arbetar med äldre, säger kommunalrådet Jimmy Baker (M).

Sedan drygt tio år tillbaka är det lagstadgat att alla som arbetar eller praktiserar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg ska uppvisa ett sådant utdrag.

Även inom kultur- och fritidsförvaltningen har man efter ett beslut från ledningsgruppen infört samma krav för personal som anställs på badhus, fritidsgårdar och i kulturskolan.

Nu vill Moderaterna alltså att ett sådant beslut ska fattas även för äldreomsorgen, och har skrivit en motion om saken.

– Vi tycker att det är viktigt att göra ett utdrag för att se om personen har tidigare domar på sig som inte är förenliga med den här typen av jobb, säger Jimmy Baker.

På torsdag behandlas motionen i kommunfullmäktige. Vård- och omsorgsnämndens ordförande Gabriel Melki (S) säger att han vill titta på om det här finns i andra kommuner och hur det fungerar där.

– Det här är en aktuell diskussion, men vi behöver få mer kunskap. Utgångsläget är en trygg miljö för våra medborgare och brukare, säger han.

I motionen föreslår M att kontrollen ska gälla nyanställningar av både vikarier och fast anställda.

– Vi måste fundera över om det ska gälla alla. Jag vill inte att det ska bli en hämmande faktor så att vi inte får fram personal, säger Gabriel Melki.

ANNONS
Fakta

Inte sökbart

Belastningsregistret är Rikspolisstyrelsens register med domar och beslut till följd av brott.

Vem som helst kan inte söka i det, utan det är till för myndigheter. Man har däremot rätt att skriftligen få ta del av samtliga uppgifter om sig själv.

Efter mellan 5 och 20 år försvinner brotten ur registret.

Källa: lagen om belastningsregister