Ökad otrygghet hindrar handlare – men Farsta frodas

Hot, våld och brottslighet hindrar handlade att frodas. I Skarpnäck tycker företagare att detta är ett stort problem.

Men för Farstas handlare ser det ljusare ut.

Kriminalitet har blivit ett allt mer växande problem för företag i förorterna. Enligt en ny rapport från Stockholms handelskammare visar var fjärde företagare i så kallade utanförskapsområden att man har fått en försämrad ekonomi, detta skriver Dagens Nyheter. Undersökningen är gjord i hela Stockholms län med 186 djupintervjuer, framför allt med fokus på utanförskapsområden.

Bland annat i Skarpnäck har hälften av de tillfrågade företagarna uppgett att hot, våld och brottslighet påverkat utbudet av service och affärer och att de inte kan hålla samma nivå som i resten av länet.

Det är även fler förorter i Söderort där företagare känner sig otrygga. Skärholmens stadsdel är en av dem som otryggheten är störst för lokala handlare.

Men även tillfrågade stadsdelar har visat positiva resultat. I Farsta och Fruängen bedöms förutsättningarna för företagen vara särskilt goda.

– Polisen behöver stärka sin närvaro i de områden som är mest drabbade. Vi vill se en nolltolerans mot småförseelser som snatteri och skadegörelse så att de inte eskalerar och får negativa följdeffekter samt öka säkerheten i stadsmiljön genom till exempel mer belysning, säger Maria Rankka, Handelskammarens vd till Dagens Nyheter.