Ökad otrygghet i ny undersökning

Har Hässelby-Vällingby blivit mer otryggt?

Det anser i alla fall stadsdelens invånare, som dessutom tycker att området har blivit skräpigare.

Nästan allt har blivit sämre i Hässelby-Vällingby. I alla fall om man får tro Stockholms stads nya medborgarundersökning. På nio av elva undersökta punkter har stadsdelsbornas nöjdhet minskat sedan 2011.

Flera av minskningarna är inte statistiskt säkerställda. Men man kan i alla fall slå fast att Hässelby och Vällingbyborna anser att stadsdelen blivit betydligt smutsigare och mer otrygg.

Samtidigt som Stockholm som helhet upplevs som allt tryggare av invånarna halkar Hässelby Vällingby efter. Bara 57 procent anser i dag att Hässelby-Vällingby är en trygg stadsdel att bo i, vilket är en minskning med 8 procentenheter sedan 2011, en statistiskt säkerställd minskning.

– Naturligtvis har medias rapportering en stor påverkan. Vilket man kan förstå, säger närpolischefen Peter Saarman och syftar på de uppmärksammade våldsbrott och skjutningar som skakat stadsdelen på senare tid.

Men enligt honom behöver inte den upplevda otryggheten innebära att det faktiskt blivit mer osäkert på stadsdelens ­gator.

– Anmälningar av begångna brott har inte ökat. Rent generellt är det inte större risk att utsättas för brott i dag.

Lokaltidningen Mitt i har utan framgång sökt Fredrik Bojerud (C), ordförande i Hässelby-Vällingbys stadsdelsnämnd.

Våra anmäl­ningar av be­gångna brott har inte ökat.