Ökad synlighet och närvaro i Bro

Björn Svensson, trygghetssamordnare i Upplands-Bro kommun
Björn Svensson, trygghetssamordnare i Upplands-Bro.
Extra trygghetsresurser kommer finnas på plats i Bro under hela helgen. Och framöver kommer flera planerade trygghetsinsatser att genomföras.

– I det korta perspektivet har vi extraöppet på fritidsgården, Fryshuset är på plats och vi har väktare som jobbar extra, berättar Björn Svensson som är kommunens trygghetssamordnare. Därtill ska polisen ha extra resurser i Bro.

Under torsdagskvällen kommer också de ungdomar som ställde till med bråk på badhuset med hjälp av representanter från Fryshuset träffa simhallens personal för att försöka få till samtal, för att inte konflikter ska ligga och gro och eskalera.

– De ska prata om situationen som uppstod och vad som förväntas av en person som besöker simhallen. Det är en bra metod att använda i sådana lägen, säger Bo Sundqvist som är chef för kultur- och fritidsenheten i Upplands-Bro kommun.

Sedan tidigare har Upplands-Bro kommun satt igång ett större samverkansarbete. Där ingår flera av kommunens olika kontor såsom socialkontoret och utbildningskontoret, men också polis och trygghetssamordnare.

– Vi tittar på hur vi kan skapa miljöer där ungdomarna kan växa upp på ett bra sätt, säger Bo Sundqvist.

En stor del av trygghetsarbetet är att ha fler vuxna närvarande i Bro centrum. Kommunen håller just nu på att rekrytera trygghetsvärdar och fler nattvandrare samtidigt som ett antal större synlighetsinsatser är inplanerade under året.

– Vi planerar en rad åtgärder som vi tillsammans med polisen genomför för att öka tryggheten och komma ut mer i lokalsamhället, säger trygghetssamordnaren Björn Svensson.


Läs även: