Ökade klyftor mellan kommundelarna

På 13 år höjde Stuvstaborna i snitt sina inkomster med 135 000 kronor per år – Vårbyborna med 30 000 kronor.

Gapen mellan kommundelarna ­pekas ut som ett problem i en ny rapport.

I rapporten ”På väg mot Huddinge 2030” finns målen som ska göra Huddinge kommun till en bättre plats för alla. Många saker går åt rätt håll, men stora skillnader mellan kommundelarna pekas ut som en fara för kommunens sociala sammanhållning och jämlikhet.

Däribland finns påtagliga skillnader i inkomster, arbetslöshet, valdeltagande, hälsa och livslängd. I vissa fall pekar kurvorna på ökande skillnader.

– Jag ser två faror i klyftorna. Dels att människor inte når den potential de bär på, dels en sämre sammanhållning och förståelse för varandras liv om vi lever i för olika världar. Det kan skapa fördomar och motsättningar, säger oppositionsrådet Emil Högberg (S).

När det gäller inkomsterna har skillnaderna ökat. Den genomsnittlige Vårbybon hade 1999 en årsinkomst på 150 000 kronor.

2012 hade siffran stigit till cirka 180 000 kronor, men inkomsten har sett till inflationen legat still. Med kraftigt stigande fastighetspriser under samma period har Vårbyborna snarare fått det svårare ekonomiskt.

En mil ifrån Vårby är läget annorlunda. I kommundelen Stuvsta-Snättringe är numera årsinkomsterna högst i kommunen med ett snitt som stigit från cirka 240 000 kronor 1999 till 375 000 kronor 2012. Inkomstgapet mellan Vårby och Stuvsta-Snättringe har mer än fördubblats under perioden.

Trenden är densamma över merparten av Europa och enligt en rapport från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD hade tillväxten i Sverige och flera andra länder kunnat vara en femtedel högre om inte skillnaderna ökat de senaste 30 åren.

Enligt Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande, är det viktigt att satsa på jobb och skola för att höja områden som ligger efter. Fler alternativ när det gäller bostäder är en annan framgångsfaktor, menar han, och tar Vårby som exempel.

– Det är svårt att göra boendekarriär. För den som får högre inkomster eller vill köpa eget finns sällan många alternativ. Vi måste skapa alternativ för den som vill köpa eget eller får högre inkomster att stanna kvar i området. Flyttar folk i stället härifrån gör det området instabilt, säger han.

Han vill dock inte spekulera i riskerna i samhällsutvecklingen.

– Jag vill fokusera på möjligheterna. Ta Flemingsberg som exempel, som för en 10-20 år sedan omtalades i mer negativa termer. Det är i dag ett helt fantastiskt område där det ska investeras 10 miljarder i bostäder, arbetsplatser, forskning och annan utveckling. Vårby är enligt mig den vackraste delen av Huddinge. Det finns stora möjligheter, säger han.

Vårby är enligt mig vackrast i Huddinge.Daniel Dronjak, KommuNalråd