Ökade kontroller av smuggeltobak

Organiserade ligor gör miljonvinster på smuggeltobak. Nu kraftsamlar polisen mot den olagliga handeln. I förra veckan gjordes tillslag mot flera butiker.

Förra torsdagen fick sex Täbybutiker besök av polisen. Gästerna kom oannonserat och bad om att få gå igenom handlarnas lager av tobak. Även Skatteverket och en representant från kommunen var med.

Syftet var att upptäcka smuggeltobak. Och i två av de besökta butikerna gjordes fynd, berättar Lena Staag, polisinspektör på närpolisen i Täby.

– I en butik hittade vi cigarettpaket som var märkta på ett felaktigt sätt. Det är troligt att det handlar om smuggelcigaretter, säger hon.

I butiken fanns ungefär 20 misstänkta paket. De har nu beslagtagits av polisen men affärsinnehavaren är än så länge inte misstänkt för något brott.

– Det verkar inte som om han vetat om att det var smuggelcigaretter han köpt in, säger Lena Staag.

I en annan butik hittades snus med tveksamt ursprung. Handlaren hade åtta stockar i lager som kom från tax free-butiken på en Ålandsfärja.

Nu tänker Täbypolisen hårdsatsa mot tobaksfusket. Fler och mer regelbundna kontroller ska göras i butikerna.

– Vi har varit lite dåliga på att göra den här tillsynen. Tiden har inte räckt till. Men nu ska vi göra det i allt större omfattning, säger Lena Staag.

Den som illegalt tar in en last med till exempel 100 limpor undkommer skatt på 50 000 kronor.

Förtjänsten hamnar så småningom i fickorna på den organiserade brottsligheten, enligt Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket.

– Det är samma grupperingar som organiserar insmuggling av narkotika. Cigarettsmuggling är i stort sett lika lukrativt som narkotika men med betydligt mildare påföljder, säger Jonas Karlsson.

En stor del av den illegala tobaken utgörs av piratkopierade cigaretter. De är ofta tillverkade i Kina och mycket svåra att skilja från originalet, enligt Jonas Karlsson.

Förra året skedde något av ett trendbrott i fråga om cigarettsmuggling, enligt Tullverket. Efter rekordåret 2010, då 76 miljoner cigaretter beslagtogs, sjönk antalet till 18 miljoner cigaretter 2011. Detta trots att antalet beslagstillfällen har ökat.

Fakta

Kan ha stavfel

Paketet ska vara försett med svensk varningstext.

En märkning med högsta tillåtna pris ska finnas på paketet.

De pirattillverkade cigaretterna är ofta snarlika originalet men kan ibland innehålla stavfel och andra felaktigheter.

Källa: Tullverket