Ökat elevantal på halverad skolgård

Kungsholmen håller på att bli ett nytt Hammarby sjöstad.

Det menar föräldrar som upprörs över att eleverna på Kungsholmens grundskola kan bli dubbelt så många.

Utbildningsnämnden beslutade den 24 maj att bygga om dagens skolbyggnad och att dessutom bygga en ny, fem våningar hög byggnad på Kungsholmens grundskolas skolgård på Fridhemsplan. Detta för att få plats med som mest 1 155 elever i klasserna F–6. I dag går här cirka 500 elever i förskoleklass upp till fyran.

Och fler skolplatser behövs – antalet skolbarn på Kungsholmen ökar för varje år enligt prognosen.

Men att eleverna på Kungsholmens grundskola ska bli dubbelt så många har upprört många föräldrar som nu skrivit ett öppet brev och gjort en namninsamling med närmare 700 underskrifter, som lämnats till Lotta Edholm (FP) som en protest mot planerna.

De har även anmält ansvariga skolpolitiker och skolledningen till Arbetsmiljöverket för att ha hastat ihop en riskanalys två dagar före utbildningsnämndens beslut.

– Vi är inte emot en större skola, utan hur allt har gått till. Här gick man ut med information först när bygglovsansökan var inlämnad, och har inte gjort tillräcklig riskanalys av hur det påverkar barnen att bli så många fler, säger Amar Andersson.

Man har haft ont om förskoleplatser på Kungsholmen i tio år och borde förstå att barn växer och börjar skolan, menar föräldrarna.

– Att man har vetat om barnökningen är inte det budskap som man gett oss. Kungsholmen blir ett nytt Hammarby sjöstad, säger Gabriella Ahlberk.

Men Lotta Edholm (FP) menar att man varit förberedd på ökningen.

– Vi låg efter när vi planerade Hammarby sjöstad och Årstadal, men här är vi ganska rätt i fas med tillskottet av elever, säger hon.

För att uppemot 1 000 elever ska kunna samsas på gården ska mat- och rasttider schemaläggas.

Även fritids, där cirka 700 elever beräknas gå, behöva schemalägga sin tid på skolgården.

– Vi är rädda att det blir en kamp om utrymmet, säger Amar Andersson.

Föräldrarna vill att kommunstyrelsen tar sitt ansvar och river upp bygglovet och visar upp konsekvensanalyser och riskbedömningar.

– Vi hade velat se flera mindre skolor, men all mark har snart sålts ut. Man har missat barnperspektivet i stadsplaneringen i hela innerstan, säger Gabriella Ahlberk.

Enligt tidsplanen ska barnen evakueras till andra skolor, främst till Konradsberg, i december i år för att kunna flytta tillbaka i december 2016, men överklaganden kan försena planerna.

Ärendet behandlas i kommunfullmäktige den 10 juni för ett beslut om man kan avsätta de cirka 314 miljoner kronor som utbildningsförvaltningen beräknar att om- och nybygget kostar.

Föräldrarna Amar Andersson, Per Karmteg och Gabriella Ahlberk vill se flera mindre skolor i stället för ännu större.