Ökat stöd till anhöriga

Stockholm Staden lägger tre miljoner kronor under 2013 på att anhörigföreningar ska kunna utveckla sina verksamheter.

– Anhörigas stöd till sjuka och vårdbehövande närstående kan inte överskattas. Det är därför av största vikt att de själva får det stöd och den hjälp de behöver, säger Ewa Samuelsson (KD), biträdande socialborgarråd i ett pressmeddelande.

Beslutet fattades i kommunfullmäktige som i måndags antog ett program för stöd till anhöriga som sträcker sig fram till 2016.