Ökat strandskydd kan bli mindre

Strandskyddet kan bli sämre i Nacka.
Strandskyddet kan bli sämre i Nacka.

NACKA Länsstyrelsen ser nu över stränder med utvidgat strandskydd. Möjligen kan en del komma att tas bort, rapporter Sveriges radio.

Strandskyddet gäller 100 meter från strandlinjen, men i vissa fall har länsstyrelsen ökat skyddszonen med 300 meter.

Det är dessa utvidgade zoner som ska ses över fram till 2014.

Till en början handlar det om Nacka, Nykvarn, Stockholm, Södertälje och Värmdö.

När tidigare skydd har upphävts har det bland annat berott på att miljön har förändrats, till exempel att stranden inte längre har lika stor betydelse för växt- och djurliv.