Ökat tryck på brottsofferjour

Botkyrka Brottsofferjouren i Botkyrka-Huddinge ansöker om 4 kronor per invånare i årligt bidrag till sin verksamhet.

Under 2011 ökade enligt jouren antalet människor som ansökte om att få en stödperson och enligt Södertörnspolisen kommer brottsoffer under året vara en prioriterad grupp. Brottsofferjouren tänker därför utbilda nya stödpersoner och överväger att utöka tjänsten som brottsofferassistent.