Ökat tryck på brottsofferjouren

Huddinge Brottsofferjouren i Botkyrka-Huddinge erbjuder stöd och vägledning för den som blivit utsatt för brott. Nu ansöker man om 4 kronor per invånare i årligt bidrag till verksamheten.

Under 2011 ökade enligt jouren antalet människor som ansökte om att få en stödperson och enligt Södertörnspolisen kommer brottsoffer under året vara en prioriterad grupp. Brottsofferjouren tänker därför utbilda nya stödpersoner.