Min lokala hjälte

Okej att bada vid Ormberget

GRÖNDAL Ormbergets badplats visade sig ha otjänligt vatten vid två provtagningar tidigare i sommar. Men vid det senaste provet var badvattnet tjänligt igen.

– Problemet med de här proverna är att de släpar efter så mycket. Att det visar på förhöjda bakteriehalter kan ha tillfälliga orsaker. Jag tror att proverna fungerar bäst för att ta reda på hur badet står sig under en längre period, säger Peter Mellin, parkingenjör vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning.

På Smittskyddsinstitutets hemsida visas badvatten­kvaliteten på kommunens officiella bad. Hägerstenshamnen och Trekanten har inte haft några anmärkningar hittills i sommar.