ANNONS

Oklar framtid för fritidsgård i Bromsten

ANNONS

Bromstens fritidsgård blir av med sitt driftsavtal i februari. Anledningen är att huvudmannen Stadsmissionen inte vill fortsätta driva Blå huset i Tensta, och de båda verksamheterna ingår i samma avtal.

Under hösten har det pågått en utredning huruvida Stadsmissionen klarar av att driva Blå huset. Anledningen är en längre tid av svårigheter på Blå huset – problem med ledning, personalkompetens och missnöje bland ungdomarna. Förra året rapporterades bland annat bråk, bilbränder och hot mot personal på Blå huset.

I utredningen har man kommit fram till att Stadsmissionen sedan dess har vidtagit åtgärder och driver verksamheten på ett tillfredställande sätt. Men trots det vill inte Stadsmissonen förlänga avtalet med staden.

– Vi känner att det nuvarande avtalet är för snävt både innehållsmässigt och ekonomiskt för att kunna driva det förändringsuppdrag vi har, säger Marika Markovits, direktör på Stadsmissionen.

Nu ska Spånga-Tensta stadsdel inleda en ny upphandling för att se vilka andra intressenter som kan tänkas ta över verksamheterna. Upphandlingen förväntas presenteras i mars/april i år.

– Stadsmissonen har gjort en kraftfull uppryckning under hösten och de kan komma att vara intresserade av att fortsätta driva verksamheten med ett nytt avtal. Men de kommer inte att vara garanterade att få göra det, säger Ann-Katrin Åslund (FP) ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Stadsmissionen kommer att sköta driften av Bromstens fritidsgård och Blå huset till februari 2013.

Avtalet är för snävt både innehållsmässigt och ekonomisktMarika Markovits Stadsmissionen

ANNONS