Oklar framtid för Täbys polishus

Framtiden för polishuset i Täby är oviss.

Polisen i Stockholm står inför en stor omorganisation och delar av fastigheten är ännu inte återställd efter översvämningen i fjol.

Polishuset i Täby dränktes i vattenmassor efter ett regn­oväder i augusti. Kafeterian och delar av lokalerna har inte gått att använda sedan dess.

Återuppbyggnaden är fortfarande inte klar.

– Det har varit ett stopp i arbetet på grund av en konflikt om vem som ska betala vad. Det är utrett nu och arbetet är igång igen. När det är klart vågar jag inte säga, säger Christer Sandström som är pressansvarig vid Roslagspolisen.

Totalt jobbar 200 personer på Täbypolisen, varav omkring 150 poliser.

Polishuset på Biblioteksgatan har länge varit föremål för diskussioner.

Trängsel och omoderna lokaler har gjort att det talats om en flytt och bland annat har Hägernäs föreslagits som ny adress.

Nu är framtiden för polishuset oviss.

Polisen är inne i sin största omorganisation sedan mitten av 60-talet. Åtta distrikt i Stockholm ska övergå till tre polisområden.

Men polisledningen centralt i Stockholm har inte sagt något än om hur stora lokaler man har behov av i de olika områdena.

Täby kommer att tillhöra Stockholm nord där polisdistrikten Roslagen, norrort och västerort ingår.

I början av juni kommer ett förslag på hur de olika polisområdena ska organiseras.

– Ett möjligt scenario kan bli att folk som utreder grova brott i Stockholm nord placeras i norrort. Det skulle kunna innebära att man inte behöver lika stora ytor i Täby, säger Christer Sandström.

Fakta

Polisdistrikt slås ihop

Polisen är sedan årsskiftet en enda myndighet.

Åtta polisdistrikt i Stock­holm ska bli tre områden; nord, city och syd.

Roslagen, norrort och västerort kommer att ingå i polisområde nord.

Exakt hur polisarbetet i Täby kommer att organiseras är inte klart.

Varje polisområde kommer att ha en huvudpolisstation samt andra mindre kontaktplatser.

Källa: POLISEN