Oklart om balkongbygge

Vasastan Boende i en fastighet i Röda bergen har ansökt om att få bygga vanliga och franska balkonger i sin fastighet. Men stadsbyggnadskontoret är man tveksam och har uppmanat nämnden att avslå ansökan.

Nämnden i sin tur är osäker på om de kan göra det då de tidigare godkänt balkongbyggen på två intilliggande fastigheter. I kommunallagen står att ”kommuner och landsting ska behandla alla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”.

Nämnden återremitterar därför ärendet till kontoret för att utreda vilka konsekvenser ett avslag skulle få för de hus som redan fått bygglov.