Oklart om stationen i Kista blir kvar

Gruppboendet på Rinkeby allé är en av flera platser för en ny station som polisen tittar på.
Gruppboendet på Rinkeby allé är en av flera platser för en ny station som polisen tittar på.
Även om Järvaområdet fått betydligt fler poliser finns ännu inget besked om var den nya polisstationen ska ligga.

– Vi vill alla ha en station så snabbt som möjligt, säger Niclas Andersson, blivande chef för lokalpolisområde Järva.

Våren 2014 bommade närpolisstationen i Rinkeby igen för att den skulle renoveras. Polisen sa då att man högst skulle vara borta ett halvår.

Nu har det gått mer än ett år och något beslut om varifrån poliserna i området ska rycka ut är ännu inte fattat.

Enligt nuvarande inriktningsbeslut ska den nya stationen kunna rymma 250 poliser och bli hela Järvas huvudstation.

Om stationen i Kista ska vara kvar är ännu inte bestämt.

Två av flera föreslagna platser är gruppboendet på Rinkeby allé, som då måste byggas om.

Det andra alternativet är en helt ny byggnad på grusplanen mellan Rinkeby och Ursvik.

Båda skulle, enligt den information som Niclas Andersson fått, kunna vara klara ett och ett halvt år efter att beslut fattats.

Bland flera poliser finns det en oro för att de ska råka illa ut på sin väg till och från arbetsplatsen, särskilt om de åker kommunalt.

Niclas Andersson menar att man måste ta detta på allvar.

– Man kan förstå om de är oroliga och vi får försöka lösa det, säger han.

Man kan förstå om de är oroliga och vi får försöka lösa det.

Fakta

Anmälda inbrott

Källa: Polisen