Oklart vart sprängstenen från t-banan ska ta vägen

Att sprängsten från t-baneutbyggnaden till Nacka också ska krossas i Nacka är inte bestämt
Att sprängsten från t-baneutbyggnaden till Nacka också ska krossas i Nacka är inte bestämt
Skanska planerar för en stenkross i Nacka.
Stenkrossen är tänkt att ta emot sprängsten från tunnelbanans utbyggnad till kommunen.
Men att sprängsten från tunnelbana-tunnlarna ska hanteras just av Skanska och i Nacka, är ännu inte bestämt, enligt Förvaltning för utbyggd tunnelbana.

Den 21 februari skrev Mitt i om den stenkross som Skanska planerar förlägga till Drevinge, Nacka.

På stenkrossen planerar Skanska för att ta hand om sprängstenen från tunnelbana-tunnlarna när t-banan byggs ut till Nacka.

Men Förvaltning för utbyggd tunnelbana uppger nu att det ännu inte är bestämt vem som ska ta hand om sprängstenen.

Emma Sahlman, pressansvarig på Förvaltning för utbyggd tunnelbana:

– Det är inget som är bestämt, utan våra massor kommer att säljas, massorna är en resurs som behövs i andra byggprojekt. Det är inte klart ännu vem som köper massorna och i med det givetvis inte heller hur den aktören kommer att hantera massorna.

Skanskas presstjänst bekräftar att det ännu inte är klart att bolaget ska ta hand om sprängstenen.

Patric Elmén, tillförordnad presschef på Skanska:

– Det är korrekt att vi befinner oss i en upphandling med Stockholms läns landsting, där vi lämnat in en anmälan där vi anger vår avsikt om att ta emot bergmassorna under förutsättning att vi får godkänt av relevanta myndigheter.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Nacka ska besluta om stenkrossen i april.