Stor ökning av äldre i Rinkeby-Kista

Äldre
Fram till år 2040 beräknas antalet äldreomsorgstagare i Rinkeby-Kista öka med 139 procent.
Antalet äldre som behöver äldreomsorg i Rinkeby-Kista kommer att öka med 181 procent fram till år 2040.
– Vi känner oss rustade. Vi bygger till exempel ett jättestort vård- och äldreboende i Rinkeby, säger Gunilla Davidsson, chef för äldreomsorgen i stadsdelen.

I dag finns 22 vård- och omsorgsboenden för äldre med totalt 1 169 platser i västra Stockholm. Och i framtiden kommer ännu fler att behövas.
Prognosen är att antalet personer över 80 år kommer att fördubblas i regionen till år 2040.

I Rinkeby-Kista beräknas antalet äldre som behöver en plats på vård- och omsorgsboende öka med 139 procent fram till år 2040. För de över 80 år beräknas antalet öka ännu mer: med 181 procent.

– I Rinkeby bygger vi till exempel ett jättestort nytt vård- och äldreboende, och i Kista renoverar vi Kista vård- och omsorgsboende, säger Gunilla Davidsson, chef för äldreomsorgen i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

I Rinkeby-Kista vårdas många äldre av anhöriga. Från och med den 1 januari i år kan anhöriga inte längre få anställning inom hemtjänsten för att ge stöd och omsorg till en äldre förutom vid synnerliga skäl.

Än så länge har man inte hunnit se någon effekt av de nya reglerna i Rinkeby-Kista.

– Det har inte hunnit hända så mycket än, de flesta har fortfarande kvar sina kontrakt, så det blir mer märkbart när det är dags att ompröva kontrakten, säger Gunilla Davidsson.

Det finns en möjlighet för de anhöriga och närstående som idag är anställda inom hemtjänsten att i stället ansöka om hemvårdsbidrag. Men det är inte vad staden hoppas på.

– Vår intention är att den äldre ska få den bästa och säkraste vården av utbildad personal, och det får de inte alltid i hemmet. Det finns också en annan aspekt, inlåsningseffekten för den som vårdar, vilket oftast är en kvinna som i och med att hon vårdar en anhörig i hemmet går miste om arbetslivserfarenhet, säger Gunilla Davidsson.

 

Fakta

Här ska de äldre få plats:

  • Kista vård- och omsorgsboende renoveras just nu, men blir efter renoveringen en av förvaltningens bäst lämpade lokaler för vård- och omsorg.
  • Kista servicehus används för evakuering under renoveringen. Lokalerna bedöms som fortsatt lämpliga för vård- och omsorgsboende.
  • Akalla vård- och omsorgsboende återgår i förvaltningens regi i oktober. Renovering krävs av lokalerna om de ska få fortsätta bedriva vård- och omsorgsverksamhet.
  • Rinkeby vård- och omsorgsboende kommer att avvecklas och ersättas med ett helt nytt vård- och omsorgsboende som blir inflyttningsklart under 2020.
Källa: Stockholms stad