Okvista ska byggas ut

Två nya företagsområden planeras i Vallentuna.

- Vi vill påverka så att fler kan jobba på hemmaplan, säger Magnus Sjögren, marknadschef Vallentuna kommun.

Fler arbetsplatser i Vallentuna och ett ökat näringsliv. Den utvecklingen ville många se i centrala Vallentuna när Mitt i frågade om önskemål för framtiden på sociala medier.

”Jag skulle verkligen vilja jobba i Vallentuna istället för att åka in till stan varenda dag”. skriver Vallentunabon Lasse Hilland på Facebook om centrums utveckling.

Faktum är dock att kommunen är inne på samma spår.

– Vi vill påverka så så att andelen som jobbar på hemmaplan kan öka, säger Magnus Sjögren, marknadschef på Vallentuna kommun.

Konkreta åtgärder görs. Nu planeras för två nya företagsområden i kommunen. I Okvista och i Brottby.

I Okvista som redan nu är ett företagsområde har en detaljplaneprocess dragits igång.

– Vi planerar för 100 000 kvadratmeter verksamhetsmark utmed Angarnsvägen, säger Magnus Sjögren.

Okvista är redan i dag ett företagsområde, här finns bland annat bilskrot, cementfabrik och bilprovning. Men i det nya området är tung industri inte välkommen.

Tanken är att området i stället ska innehålla handel, kontor och småindustrier.

– Det ska bli ett snyggt område med blandning.

Bredvid det nuvarande Okvista ligger Olhamra. Här finns bland annat en gammal kvarn. Magnus Sjögren säger att den miljön ska bevaras.

– Det är inte tänkt att man ska riva någonting. I detaljplaneprocessen kontrolleras natur- och miljöpåverkan. Dessutom tittar man på kulturmiljövärden, säger han.

Magnus Sjögren hoppas att detaljplanearbetet kan göras klart på två år.

Även i Brottby har kommunen planer för att bygga ett nytt företagsområde i anslutning till E18. Här har planeringsarbetet inte kommit lika långt.

Fakta

Sagt på facebook

”På helgerna åker dom flesta till Täby och handlar.”

”Jag tror också vi behöver skapa mer jobb på hemmaplan så att kundunderlaget i centrum blir större än vad det är nu när många pendlar. ”

”Jag skulle verkligen vilja jobba i Vallentuna i stället för att åka in till stan varenda dag. Jag tycker förtätning av centrum kan vara bra, men som många sagt tidigare – vi behöver fler hyresrätter! Jag har tre ungdomar boende hemma, och de vill ju bo kvar här när de flyttar hemifrån. Men som bostadspriserna stiger kommer de ju aldrig få råd.”

Källa: Facebook