Olaglig dumpning av sopor har ökat

Förra veckan berättade Mitt i om metallskrot som dumpats på kyrkans mark nära Österåkersanstalten.

Nu uppger kommunen att nedskräpningen ökat på senare tid.

– Det har blivit mer och mer vanligt i kommunen sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka. Det dumpas allt från elavfall till byggavfall, säger Rolf Larsson, handläggare på Österåkers miljö- och hälsoenhet.

På Roslagsvatten, som handlägger övergivna skrotbilar, har man samma bild.

– Jag tycker nog också att vi börjar få in fler och fler ärenden, säger Klara Dalhielm.

Hittills i år har kommunen fått in närmare 40 ärenden med otillåten avfallsdumpning, varav några handlar om otillåtna sopor vid förpackningsinsamlingens stationer. Andra rör rena dumpningar i naturen – av elektronik, batterier och annat som inte hör hemma där.

På Roslagsvatten har man under året hanterat 80 fall med övergivna fordon – mer än ett fall i veckan, vilket lett till att cirka 40 fordon skickats för skrotning. Bilar lämnas dess bättre ofta på parkeringsplatser och vägar och mer sällan i naturen.

Att bli av med en bil är en procedur som kan ta 3–4 veckor från det att kommunen och Roslagsvatten konstaterat att fordonet sannolikt är övergivet. Först måste kommunen lappa fordonet och vänta och se om ägaren hör av sig. Om inget händer efter cirka tio dagar och bilen bedöms ha ett ringa värde – noll kronor – beställer man bortforsling och skrotning. Räkningen skickas till ägaren.

När det gäller avfall är det markägarens ansvar att städa, om inte den skyldige ertappas.

Men när det gäller privata markägare finns en dom som gör att kommunen kan bli skyldig att agera städare – om inte markägaren varit medveten om nedskräpningen, berättar Rolf Larsson.

Han berättar också att kyrkan är bra på att röja bort sopor från sin mark, medan det kan vara lite si och så med andra stora markägare.

Varför dumpningarna ökat på senare tid vet han inte. En möjlig anledning kan vara att Roslagsvatten slutat samla in grovsopor som man tidigare gjorde två gånger om året, men det förklarar inte alla typer av avfall som slängs.

Fakta

Farligt avfall ska lämnas för återvinning

Farligt avfall – exempelvis färg, rengöringsmedel och andra kemikalier ska sorteras för sig och lämnas till återvinningscentral, exempelvis Brännbacken. Detta gäller även lysrör, glödlampor och batterier.

El- och byggavfall ska lämnas till en återvinningscentral.

Läkemedel och kanyler ska lämnas till apotek.

Fordon ska lämnas till en bilskrot som kan hämta det mot en mindre kostnad.

Källa: Roslagsvatten