Olagligt beslut om skolutbyggnad

Beslutet att renovera Farstavikens skola – Kvarnberget för 160 miljoner kronor var olagligt. Trots det tas det inte om.

– Det ser jag ingen anledning till, säger Monica Pettersson (M).

Turerna kring renoveringen av Farstavikens skola – Kvarnberget fortsätter.

I en dom från förvaltningsrätten upphävs beslutet att låta renovera lokalerna för 160 miljoner kronor.

Beslutet fattades i fastig­hetsutskottet i somras, men pengarna borde först ha avsatts av kommunfullmäktige, menade en person som överklagade till förvaltningsrätten och som nu har fått rätt. Beslutet var olagligt och ska upphävas.

När beslutet fattades hade kommunfullmäktige avsatt 87 miljoner kronor för en renovering av skolan, men inte mer. Socialdemokraterna röstade därför mot förslaget. Nu vill de att frågan ska tas upp i igen.

– Den här bristfälliga hanteringen är djupt beklaglig och riskerar att försena den nödvändiga renoveringen och tillbyggnaden. Nu är det viktigaste att vi gör om, gör rätt och skapar klarhet för elever, föräldrar och personal på skolan, säger Annika Andersson Ribbing (S).

Sedan i somras har de resterande miljonerna skjutits till. Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande, menar därför att renoveringen ändå ska ske som planerat.

– Vi har redan fattat beslut och pengar finns. Som jag ser det finns det ingen anledning att lyfta frågan i kommunstyrelsen igen.

Ett uttalande Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot.

– Beslutet är olagligt, alltså måste det tas om. Men Alliansen vill slippa ta upp det igen. Det blir väl pinsamt att erkänna att de hade fel, säger Annika Andersson Ribbing.

Fakta

Ska ge plats åt fler elever

På Farstavikens skolas andra del på Kvarnberget går cirka 300 elever i årskurs 6–9.

Renoveringen av lokalerna, som ska ge plats åt fler elever, beräknas kosta 160 miljoner kronor och godkändes i fastighetsutskottet 2014.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, som slår fast att utskottet inte hade laglig rätt att fatta beslutet och upphäver kommunens beslut.