Olika glest mellan VMA-sändare

Ljudsändarna för VMA är placerade olika tätt i olika delar av Stockholm.
Ljudsändarna för VMA är placerade olika tätt i olika delar av Stockholm.
Det var inte alla i Stockholms län som hörde det larm som gick ut över Stockholm runt klockan tio på söndagskvällen. En möjlig förklaring kan vara att ljudsändarna för VMA sitter olika tätt i olika områden.

I själva verket var det falskt alarm när VMA-signalen, viktigt meddelande för allmänheten, gick ut över Stockholms län på söndagskvällen. I vanliga fall är det myndigheten som begär VMA som ansvarar för informera SOS Alarm och Sveriges radio men då signalen gick ut under ett test följdes in rutiner, uppger Myndigheten för säkerhet och beredskap (MSB).

Först meddelade SOS Alarm att det rörde sig om ett teknisk fel under det rutinmässiga testet som görs varje vecka, utan att larmet går ut skarpt. Men på måndagen runt lunchtid meddelande de att var ett internt fel orsakat av den mänskliga faktorn.

Sos alarm vet inte vilka som hörde larmet

Något som många har reagerat över är att signalen ”faran över” inte skickades ut efter det falska larmet. I själva verket skickades signalen ut men inget ljud kom. Det skriver MSB själva på sin hemsida. Varför signalen inte hördes kommer att utredas.

Alla hörde inte signalen

Under dagen har flera läsare rapporterat att signalen inte hördes i olika områden runt om i Stockholm, eller att den hördes svagt. Varför den hördes eller inte hördes på olika platser kan varken SOS Alarm, Storstockholms Brandförsvar eller MSB svara på än så länge. Men frågan utreds.

– Vi ska vrida på alla tänkbara stenar för att utreda det här innan vi kan uttala oss. Den frågan är en del av frågeställning i utredningen som kretsar kring vad som skedde under gårdagskvällen, säger Linda Bengtsson, presschef på SOS Alarm.

En läsare berättade att signalen inte hördes inne i Nya Karolinska sjukhuset och DN rapporterar att personalen på SOS Alarm själv inte hörde signalen.

Olika tätt mellan signalhornen

Att signalen fungerar och hörs testas regelbundet av SOS Alarm. Men hur väl den hörs i olika områden och var signalhorn för VMA är placerade är en fråga för den kommunala planeringen.

På MSB:s hemsida finns en karta över alla VMA-sändare i Stockholm. Där syns det tydligt att det är olika tätt mellan sändarna i olika områden. Det är möjligt att det kan förklara eller delvis förklara varför vissa hörde signalen och andra inte.

Systemet är designat för att ljudsignalen ska höras utomhus så hur väl den hörs inomhus beror på hur nära man bor ljudsändaren. När en kommun planerar nya bostadsområden kan de ansöka om nya ljudsändare från MSB.

Om det kan finnas andra orsaker till att larmet inte hördes av alla ska utredas.

Om du inte hörde signalen under gårdagskvällen kan du anmäla det till den kommunala räddningstjänsten.