Olika vård beroende på var du bor

Vi årskiftet satte en n lag krav på kommunerna för att stötta spelmissbrukare.
Vi årskiftet satte en n lag krav på kommunerna för att stötta spelmissbrukare.
Sen årskiftet sätter en ny lag krav på att kommunerna ger stöd åt spelmissbrukare. Medan vissa erbjudit terapi sen tidigare vill andra invänta bättre kunskaper innan man ändrar verksamheten. Men nu är terapi på gång i fler Stockholmskommuner.

Sen årskiftet kräver en ny lag att alla kommuner ger stöd till spelmissbrukare och tillsammans med landsting erbjuder vård. Mitt i undersökte hur förberedda Stockholms stadsdelar och kommuner på den nya lagen.*

En del kommuner har rustat upp med nya terapiprogram och sett till att personalen fått utbildning om spelmissbruk medan andra kommuner menar att det fortfarande är oklart vad Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar och vilket ansvar som faller på just kommunen.

– Vår inställning är att vi ska invänta kunskapsinhämtandet först. Vi vill veta vad vi bör göra och vad andra ska göra innan vi påbörjar förändring av vår verksamhet, säger Solveig Sandström, verksamhetscontroller i Sundbybergs kommun.

Vår enkät visar att det stöd du får beror på var i Stockholm du bor. Medan vissa kommuner helt hänvisar till landstinget för vård har andra särskilt utformade terapibehandlingar för spelmissbrukare.

– Den som har problem med spel om pengar kan få behandling, både enskilt och i grupp av personal på socialkontoret. Vår erfarenhet är att det är få som söker hjälp för spelmissbruk, men om fler skulle söka så öppnar vi gruppbehandling, säger Gunila Stenzelius,  avdelningschef på socialkontorets vuxenavdelning i Danderyds kommun.

I och med lagförslaget kan terapi vara på gång i ytterligare fyra kommuner under 2018: Vaxholm, Järfälla, Nacka och Täby.

Så här ser förberedelserna ut i Stockholms kommuner och stadsdelar:

  1. Skuldrådgivare: Botkyrka ligger i framkant och har fem skuldrådgivare på heltid, men i vissa kommuner tar man bara in vid behov. Skuldrådgivare finns i 19 kommuner och 13 stadsdelar.
  2. Terapi: Erbjuds i elva kommuner och fem stadsdelar, resten hänvisar till landstinget. På gång i fyra kommuner.
  3. Utbildad personal: Finns i elva kommuner  och fem stadsdelar. Saknas i sex kommuner och fyra stadsdelar.
  4. Anhörigstöd: Finns i 19 kommuner och 13 stadsdelar.

*Samtliga stadsdelar i Stockholms kommun har besvarat enkäten om insatser för spelberoende. Följande kommuner har blivit tillfrågade och besvarat enkäten: Huddinge, Haninge, Värmdö, Salem, Upplands Väsby, Sollentuna, Botkyrka, Järfälla, Nacka, Solna, Tyresö, Täby, Sundbyberg, Upplands-Bro, Österåker, Danderyd, Vallentuna, Lidingö och Vaxholm.