Nacka kommun och oljebolaget Circle k kommer inte överens om Bergs oljedepå.
Nacka kommun och oljebolaget Circle k kommer inte överens om Bergs oljedepå.

Låst läge om Bergs oljedepå – domstol avgör

Nyheter 

Nacka kommun och oljebolaget Circle k kommer inte överens.
Nu får mark- och miljödomstolen avgöra.
Förhandlingen hålls under fem dagar i mars i Nacka tingsrätt.
Nacka kommun vill bygga bostäder på platsen men oljebolaget hävdar att depån måste vara kvar, inte minst för ett mer spänt omvärldesläge.

Nytt säkerhetspolitiskt läge. Nationellt intresse. Och andra placeringar, som Södertälje, ligger för lång bort.

Oljebolaget Circle k har i ett yttrande till Nacka tingsrätt kommit med tillägg och förtydligande om varför oljebolaget måste ha kvar sin stora oljedepå i Nacka.

Nacka kommun vill å sin sida bygga bostäder på platsen.

Under de tre år som diskussionerna pågått har parterna inte lyckats komma överens.

I sitt senaste yttrande listar Circle k åtta punkter som talar mot en flytt av oljedepån.

Bland annat anger bolaget genom sitt juridiska ombud att Bergs oljedepå viktig för försörjning av olja och drivmedel både lokalt, regionalt och nationellt.

Nytt säkerhetspolitiskt läge

Dessutom gör det nya säkerhetspolitiska läget att det ”ställer krav på en hög värdering av beredskapsperspektivet”. Oljedepån är en ”viktig kugge” i bland annat det civila försvaret, anför bolaget.

Att flytta oljedepån till en annan plats, som Södertälje, Norrköping, Västerås eller Gävle är enligt bolaget inte heller en lösning på lång sikt.

Nu går tvisten vidare till mark- och miljödomstolen för avgörande.

Förhandlingarna är satta till fem dagar, 20 till 24 mars.

 

Läs mer om Nacka: Omstritt – här är Alphyddans nya profilhus

Läs mer om Nacka: Nacka sjukhus får ny konst för knapp miljon

 

Fler nyheter från Stockholm

Brott

Moderater kräver ministermöte om upplopp

Nyheter

Ta cykeln från Odenplan: Tamsons (M) är för

Sjukvård

Landstinget går plus – vårdköerna växer

Brott

Ikväll bestämmer Farstaborna över polisen

Nyheter

Notan för bra sjövatten i staden – 1 miljard

Spärrar
Debatt

DEBATT: ”Gör något åt plankarna i Haninge!”