Oljeföretag vill stanna kvar

Enligt Statoil varken kan eller bör Bergs oljehamn ersättas.

– Det här är vår modernaste och mest miljöinvesterade depå, säger Tove Grönkvist, kommunikatör på Statoil.

Hela regionen är beroende av tillgång till de produkter som lastas ut på Bergs. Alla alternativ medför längre transporter av drivmedel på väg med de risker och kostnader det för med sig.

Vad gör ni om ni blir uppsagda från området i Nacka?

Vi har tagit del av regionplanekontorets utvecklingsplan, där det tydligt sägs att Bergs bör vara kvar fram till 2030. Precis som regionplanekontoret och länsstyrelsen anser vi att Bergs bör bli kvar.

Kommer ni att bestrida uppsägningen?

– Vår utgångspunkt är att vi kommer att ha en förhandling med kommunen om vad som ska gälla när den nuvarande perioden för tomträttsavtalet är slut.

Varför kan ni inte ha oljehamnen någon annanstans?

Ekonomi, miljö och säkerhet talar för att Bergs ska vara kvar. För transporten in till depån är tankfartyg det säkraste sättet att få in drivmedel till regionen.