Oljehamnen ska förvandlas till 4000 bostäder

Här i containerhamnen i Loudden ska 4000 bostäder byggas.
Här i containerhamnen i Loudden ska 4000 bostäder byggas.
Skola, idrottsanläggningar och 4 000 bostäder ska byggas.
Sex miljarder kommer det kosta att göra om industrin i Loudden till bostadsområde.

Det kommer att dröja, men 2030 ska Loudden ha förvandlats från oljeindustri och containerhamn till ett bostadsområde.

4 000 bostäder, idrottsanläggningar och en skola vill staden bland annat bygga i området, som blir den sista pusselbiten i Norra Djurgårdsstaden.

Viktigt att sälja marken

Nu väntas exploateringsnämnden ta beslut om att redan 2018 investera 47 miljoner kronor för att utreda hur projektet söder om Frihamnen ska drivas vidare.

Men redan nu vågar exploateringskontoret sig på en beräkning på att Louddens slutkostnad för Stockholm stad kommer att landa på sex miljarder kronor.

För att staden ska gå med vinst blir den viktigaste frågan hur mycket mark man kan exploatera och sälja till byggherrar.