Oljeön kan bli ny värmecentral

Den som lyckas ta tillvara jordens inre hetta skulle kunna försörja hela Stockholm med värme.

Nu kan ett center som forskar om detta bli verklighet på Stora Höggarn.

Fastighetsägaren på Stora Höggarn äger ett bergrum i tre djupa kammare som uppfördes under andra världskriget. Dessa utrymmen har använts som reservlager för olja. Nu används de dock inte och fastighetsägaren har ansökt hos Lidingö stad om att få använda cisternerna för att starta ett forskningscenter.

– Vi har i dag ett samarbete med Uppsala universitet och tekniska universitetet i Bratislava. De jobbar med tekniker för energiutvinning från stora djup och nu har de frågat oss om de kan ta de gamla cisternerna i anspråk, säger František Zvrškovec, som driver fastighetsbolaget.

Exakt vad forskningen ska gå ut på är hemligt. Men det handlar om att försöka komma åt den högaktiva värme som finns längre ner i marken.

– Man vill komma åt temperaturer på 100–300 grader. Hittills har ingen kunnat ta sig ner på så stora djup med billiga metoder. I princip skulle man kunna förse hela Stockholm med värme om projektet skulle lyckas, säger František Zvrškovec.

Visionen är att detta skulle kunna bli en slags värmecentral om 20 år Men det finns fler planer för Stora Höggarn. Sedan tidigare ligger redan en ansökan om ett parallellt projekt på ön som handlar om bränslehantering. Tanken är att Stora Höggarn ska bli en plats dit skärgårdsbåtar åker för att tanka.

Många är oroliga för att det ska vara en farlig verksamhet och för ökad trafik och buller. Men enligt František Zvrškovec kommer det att spara miljön längre in mot city.

– I dag måste alla båtar åka in till Loudden och tanka och sedan åka ut i skärgården igen, det skulle de inte behöva om det här går igenom, säger han.

Han tror att forskningen och bränslehanteringen går att samordna. Dessutom vill fastighets­ägaren utveckla turismen på ön ännu mer.

– Det går redan nu äventyrsresor till ön med helikoptrar och gummibåtar och liknande, säger han.

Fastighetsbolaget har ännu inte fått något svar på sin ansökan.

Fakta

Stora Höggarn hade oljehamn

Stora Höggarn ligger bredvid grannön Lilla Höggarn österut från Elfviks udde. Båda öarna tillhör Lidingö kommun.

I början av 1900-talet uppfördes Stockholms största oljehamn på Stora Höggarn. Den verksamheten är nu nedlagd sedan många år. Sedan dess har det förts många diskussioner om vilken verksamhet som är lämplig för ön.

Stora Höggarn ägs av det privata fastighetsbolaget Fastighetsaktiebolaget Stora Höggarn.