Min lokala hjälte

oljud från konstgräs irriterar

Lidingö Boende vid konstgräsplaner har klagat på att det är hög ljudnivå både under dagar och på kvällar. Vid Kyttinge visade det sig efter mätningar att ljudnivån överskred Naturvårdsverkets råd och riktlinjer. Nu ska IFK Lidingö fotboll förmana sina ledare att hålla låg ljudnivå, och sluta spela klockan 21.

Bullerplank har diskuterats, men detta måste stämmas av med de boende. Under tiden ska bevakningsföretag besöka planerna oftare.

I Skärsätra ska ljudnivån mätas, men redan nu ska samma åtgärder införas även där.