Oljud stör friden på Signalbiblioteket

På bibliotek.
På bibliotek.
Schh... på bibblan är det tyst. Eller? Nja, en besökare på Signalbiblioteket pekar i ett brev till kommunen på flera störningsmoment.

En besökare på biblioteket i Signalfabriken anser att det är så mycket oljud i lokalerna att han nu vänt sig till kommunen.

Störningarna kommer från verksamheterna i Signalfabriken, bland annat ett kafé på bottenplan där det enligt besökaren spelas hög musik med kraftig bas.

Väljer man att sitta en trappa upp på biblioteket är det istället närliggande gym som bryter tystnaden. ”Vi hör ständigt stegen från löpare som springer på löpbandet, det är ett konstant buller och sedan har vi vikterna som släpps ner på golvet och detta är precis som en jordbävning!!”, skriver besökaren.

Han hoppas nu att staden kan agera, eftersom de tillsägelser han och bibliotekspersonalen gjort hos gym och kafé, enligt breven varit fruktlösa.