Olovlig hage i naturreservat

HANINGE Länsstyrelsen anmäler att en olovlig hästhage i naturreservatet Skeppnan har förstört träd, buskar och annan växtlighet.

Anmälan rubriceras misstanke om brott mot områdesskydd.

Hästar har betat bort växter och marken har slitits hårt. Träd har sågats av och markvegetationen är bortnött. Dessutom hindrar hästhagen allmänheten från att röra sig i naturområdet.

Även vid Rånö naturreservat har länsstyrelsen synpunkter.

I närheten finns ett 200 ­meter långt och 2,5 högt stängsel med fastgjutna stolpar längs en fastighetsgräns utan att någon strandskyddsdispens har beviljats.